ความรัก

การที่... เรา" จะคบหา หรือ..รู้จักใครสักคน

ไม่ว่า... จะในฐานะอะไร ก็ตาม... 

สิ่งหนึ่งที่ควรท่อง ... ควรจำ" ไว้อยู่เสมอ

ก็คือ... “ คน ” เป็นสิ่งมี " ชีวิต " 

ทีมีทั้ง..ด้านบวก และ..ด้านลบ อยู่ในนั้น...


อย่า... ตั้งใจกับคน 1 คน มากเกินไป ...

เพราะ... ไม่มีใคร..? อยากเป็นต้นเหตุของ " ความล้มเหลว " และ.." ผิดหวัง " ...


อย่า... คาดหวังกับ คน 1 คน มากเกินไป ...

เพราะ... ไม่มีใคร..? สามารถเป็นทุกอย่างที่... ทุกคน" อยากให้เป็น


อย่า... ให้เวลากับคน 1 คน มากเกินไป ...

เพราะ... ไม่ว่าใคร..? ก็อยากมี " ช่วงเวลา " ของความเป็น... ส่วนตัวคนเดียว 


อย่า... พยายามเปลี่ยนแปลงคน 1 คน มากเกินไป ...

เพราะนั่น... จะทำให้เค้า" ไม่หลงเหลือ... " ความเป็นตัวของตัวเอง 


อย่า... ควบคุมชีวิตคน 1 คน มากเกินไป ...

เพราะ... มนุษย์มักจะ ... หาวิธีการแทรกตัว เพื่อ... ออกมาจาก " กฎ " ที่ถูกกำหนด ...


อย่า... บีบบังคับคน 1 คน มากไปกว่านี้ ...

เพราะ... ถ้าคนๆ นั้น หลุด... จาก " ภาวะบีบบังคับ " มาได้

คุณ... จะกลายเป็นคนที่... " ถูกหันหลังให้ในทันที " ...


" อยากรู้จัก " ใครสักคน..?? 

ต้องหัดเรียนรู้ ... ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง .