วันนี้วันพระ

🌷1RWM26938🌷


วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๖๖ ( วันพระ ) 


🐟💦   ปล่อยปลาไหลหน้าเขียงตัวละ 9 


✅ปล่อยปลาไหล

จะช่วยให้การเงิน การงาน และการเรียนราบรื่นเพราะเปรียบเสมือนการปล่อยให้ การเงิน การงาน การเรียน รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตไหลไปตามแม่น้ำได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด


✅ปลาหมอ

ให้สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการปล่อยปลาหมอ เป็นเหมือนการปล่อยให้หมอเข้ามารักษาสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ ให้สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวขึ้น