Pick a Card จักรวาลจะมีเรื่องอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณ? - ไพ่กองที่ 2

ไพ่กองที่ 2 : ได้เดินทางไปในที่ที่อยากไป แถมได้โชค

    จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปในที่ ๆ เราต้องการอยากจะไป และเมื่อได้ไปสถานที่แห่งนั้น คุณจะพบกับบุคคลที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งผลลัพธ์จะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ ที่จักรวาลอยากจะมอบให้กับคุณ