คนคุยอยากบอกอะไรกับคุณ

 เลือกไพ่ 1 กองจาก 3 กอง

เลือกไพ่กองที่ 1 ถึงเขาจะมีคนเข้าหาเยอะแต่เขาก็เลือกคุณจริงใจกับคุณมาก

เลือกไพ่กองที่ 2 เขายังไม่พร้อมจะจริงจังหรือมีสถานะกับใคร

เลือกไพ่กองที่ 3 ช่วงนี้ชีวิตเขามีเรื่องเครียดแต่เขาก็รู้สีกดีกับคุณอาจจะหายๆไปบ้างแต่เขาก็ยังเหมือนเดิม