สุขภาพต้องระวังอะไรบ้าง

เลือกไพ่1 กองจาก 3 กองค่ะ

ถ้าคุณเลือกไพ่กองที่ 1 ระวังโรคแพ้ไรฝุ่น ภูมิแพ้

ถ้าคุณเลือกไพ่กองที่ 2 สุขภาพแข็งแรงดีไม่มีอะไรต้องห่วง

ถ้าคุณเลือกไพ่กองที่ 3 ระวังโรคเกี่ยวกับกการปวดเมื่อย ปวดหลังค่ะ