อันดับราศีที่กินเก่งที่สุดในช่วงนี้

1. สิงห์
2. พิจิก
3. กุมภ์
4. เมถุน
5. พฤษภ
6. มังกร
7. ธนู
8. กันย์
9. ตุลย์
10. มีน
11. กรกฎ
12. เมษ