5วิธีเสริมดวง สร้างความมั่นใจ ยามดวงตก ทำแล้วดี ทำแล้วเฮง by แด๊ดดี้จอแดนโค้ดชีวิตพลิกชะตา

ช่วงนี้ทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมด เดี๋ยวก็เสียทรัพย์ อุบัติเหตุ เงินฝืด งานไม่เดิน พูดอะไรก็ผิดใจไปเสียหมด วันนี้แด๊ดดี้จอแดนโค้ดชีวิตพลิกชะตา มีวิธีเสริมดวง ยามดวงตก เพื่อสร้างความมั่นใจให้ดวงชะตา วิธีการง่ายๆสามารถทำเองได้ คือ

1)      ทำทานกับคนยากไร้ หรือคนด้อยโอกาส : ด้วยจิตอันเป็นกุศลที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการฝึกตนให้เป็นผู้ให้ และส่งผลให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส

2)      ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำ : เป็นการเสริมดวงขั้นพื้นฐานที่ทำให้จิตใจแจ่มใส สงบผ่อนคลายและเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร

3)      ถือศีลปฏิบัติธรรม : หากมีโอกาสเข้าวัดปฎิบัติธรรม เจริญสติสมาธิ ทำให้เรามีจิตใจสงบ ผ่อนคลายความทุกข์ความเศร้าหมองลงได้ หรือหากไม่สะดวกที่เข้าวัด ก็สามารถถือศีล 5 หรือศีล 8 อยู่บ้านเพื่อสร้างกุศลกรรมอันดีงาม

4)      กินเจ หรือมังสวิรัติ : อาจจะเริ่มจากการทานเจ ทานมังสวิรัติทุกวันพระก่อน หรือจะทานอาทิตย์ละครั้งกำหนดเป็นวันเกิดตนเองก็ได้ เช่นเกิดวันอาทิตย์ เลือกทานเจ ทานมังสวิรัติทุกวันอาทิตย์ เป็นต้น เพื่อเป็นการละเว้นละเว้นชีวิตสัตว์แล้ว ยังเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของตนให้ดีขึ้น

5)      ทำบุญโดยการปล่อยชีวิตสัตว์ : อาจจะเป็นการปล่อยปลาหน้าเขียง การร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นการเสริมบุญบารมีแล้วยังส่งผลใช้ชีวิตราบรื่น

*******