อันดับวันเกิด

จัดอันดับวันเกิดที่กินเก่งที่สุด

1. อังคาร

2. พุธ

3. ศุกร์

4. พฤหัสบดี

5. เสาร์

6. อาทิตย์

7. จันทร์