คาถา บูชา ดวง ประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน

สวัสดีค่ะ เราจะมาแนะนำ ในการสวดมนต์เพิ่มเติม 

สำหรับคนที่ยังไม่เคย สวดมนต์ ประจำวันเกิด ค่ะ


คาถาบูชาดวงประจำวันเกิด ทั้ง 7 วัน


วันอาทิตย์ 

คาถาคนเกิดวันอาทิตย์ : อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

ชื่อคาถา : พระนารายณ์แปลงรูป ใช้ทางเมตตา

มหานิยมก็ได้ สวดวันละ 6 จบ


วันจันทร์ 

คาถาคนเกิดวันจันทร์ : อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

ชื่อคาถา : กระทู้เจ็ดแบก ใช้ทางคงกระพัน 

สวดวันละ 15 จบ


วันอังคาร

คาถาคนเกิดวันอังคาร : ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

ชื่อคาถา : ฝนเสน่หา ใช้ทางเมตตามหานิยม 

สวดวันละ 8 จบ


วันพุธ (กลางวัน)

คาถาคนเกิดวันพุธ (กลางวัน) : ปิ สัม ระ โล ปุ

สัต พุท 

ชื่อคาถา : พระนารายณ์เกลื่อนสมุทร ใช้เสกปูน

สูญฝี 

สวดวันละ 17 จบ


วันพุธ (กลางคืน)

คาถาคนเกิดวันพุธ (กลางคืน) : คะ พุท ปัน ทู 

ธัม วะ คะ 

ชื่อคาถา : พระนารายณ์พลิกแผ่นดิน ใช้แก้

ความผิดต่างๆ 

สวดวันละ 12 จบ


วันพฤหัสบดี

คาถาคนเกิดวันพฤหัสบดี : ภะ สัม สัม วิ 

สะ เท ภะ 

ชื่อคาถา : พระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทาง

เมตตามหานิยม

สวดวันละ 19 จบ


วันศุกร์

คาถาคนเกิดวันศุกร์ : วา โธ โน อะ มะ มะ วา

ชื่อคาถา พระพุทธเจ้าวาดหิมพานต์ ใช้ทาง

มหานิยม

สวดวันละ 21 จบ


วันเสาร์

คาถาคนเกิดวันเสาร์ : โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

ชื่อคาถา พระนารายณ์ถอดจักร ใช้ทางถอดคุณ

ไสยมนต์ดำ 

สวดวันละ 10 จบ


----


ไม่ว่าคุณจะเกิดวันอะไร คุณสามารถสวดมนต์ ของ คนเกิดวันอื่นได้ เช่นกันค่ะ หมั่นคิดดีทำดี สร้างกุศลดีให้มากๆค่ะ และ คุณจะได้สิ่งดีดีกลับคืนมา ได้มากเช่นกันค่ะ