ดวงของคนทั้ง 7 วัน ประจำเดือน ตุลาคมวันจันทร์

- ในช่วง เดือนตุลาคม การทำงานยังคงเหนื่อยสำหรับคุณ การทำงานของคุณมีโอกาสที่จะไปได้ดี และสามารถทำออกมาได้ดี โดยที่ตัวคุณต้องเน้นพึ่งพาตนเอง มากกว่าพึ่งพาคนอื่น มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ในระยะเวลาที่รวดเร็ว จนคุณไม่คาดคิด


สิ่งที่ต้องระวัง

- ระวังในเรื่องของการคบเพื่อน การเข้าหาเพื่อน ระวังคำพูด และการเข้าหากลุ่มเพื่อน ด้วยเช่นกัน ส่วนในเรื่องของการเงิน มีโอกาสที่จะต้องวางแผนในการเก็บเงินให้มากกว่านี้หน่อย เพราะมีโอกาสที่คุณจะเน้นไปทางใช้จ่าย มากกว่าเก็บค่ะ


วันอังคาร

- ในช่วง เดือนตุลาคม ในเรื่องของการทำงาน มีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่ตลอด ถ้าตัวคุณมีการเอาใจใส่คนที่ทำงานร่วมกันกับคุณด้วย มีโอกาสที่คุณจะสามารถทำงานเป็นทีม ออกมาได้ดีขึ้น เพราะการดูแล เอาใส่ใจคนรอบข้าง 

ความรักของคนวันนี้ถือว่า คนที่คบหากันอยู่ ถ้าคบกับใคร มีโอกาสที่จะได้คบกันระยะยาว มากกว่าที่จะคบหากันในระยะเวลาที่สั้นๆ คนโสดโสดต่อไป เน้นการทำงาน และการเก็บเงินจะดีที่สุดค่ะ


สิ่งที่ต้องระวัง

- เรื่องความรักของคนโสด ระวังจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนที่มีเจ้าของ หรือคนที่เขาหาคุณ ในระยะเวลาที่สั้นๆ


วันพุธ

- ในช่วงเดือน ตุลาคม คนวันพุธ ในเดือนนี้ มีเรื่องที่ดีค่อนข้างเยอะ เรื่องการงาน มีคนรู้จักและอยากเข้าหามาก จากผลงานที่คุณทำงานและออกมาดี จนคนรอบข้างต่างพากันเข้าหาคุณ 

การเงินมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภ หรือมีเรื่องที่ไม่คาดคิดกับคุณ แต่เป็นเรื่องดีดีจากคนที่ผิวขาว หรือผิวขาวเหลือง มีโอกาสที่จะเป็นคนไทย หน้าคมแขก หรือ มีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติ มีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งชายและหญิง


สิ่งที่ต้องระวัง

- ระวังคนที่พยายามเข้าหาคุณ ในเรื่องของการทำงาน มีโอกาสที่คนรอบข้างจะเอาเปรียบคุณ และเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์ในเรื่องของการทำงาน ที่มีเรื่องของการแข่งขัน ร่วมกัน เช่นกันค่ะ


วันพุธ (กลางคืน)

- ในช่วงเดือน ตุลาคม จะเด่นในเรื่องของคำพูด การเจรจา การทำงานที่ใช้การคิดวิเคราะห์ และหลักการการทำงานที่ต้องออกมาแบบชัดเจน เน้นการปฏิบัติ การทำงานหรือ การศึกษานอกสถานที่จะดีค่ะ

มีโอกาสถ้าเข้าหาคนหมู่มาก จะยิ่งไปได้ไกล ในเรื่องของประสบการณ์การทำงาน มีโอกาสที่จะต้องเน้น การใช้คำพูด จะยิ่งดี


สิ่งที่ต้องระวัง

- การใช้คำพูด การมีปากเสียง การผิดใจกับคนใกล้ตัว เช่น เพื่อน คนรัก ญาติพี่น้อง และระวังในเรื่องของการทำงาน มีโอกาสที่คุณจะโดนทรยศหักหลัง จากเพื่อนร่วมงาน หรือ มีโอกาสที่คุณจะโดนกล่าวหา ในเรื่องที่คุณไม่ได้ทำ


วันพฤหัสบดี

- ในช่วงเดือน ตุลาคม คุณจะเจอกับเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน การทำงานที่เกี่ยวกับการเจรจา การค้าขายจะดีกับคุณ การทำธุรกิจ และงานประจำ ที่ไม่ใช่การทำงานที่หนัก และหักโหมจะดีกับคุณ ดวงคุณจะมีโชคลาภ จากการเงิน การช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัวค่ะ


สิ่งที่ต้องระวัง

- เรื่องที่ทำร่วมกันกับญาติพี่น้อง มีโอกาสที่จะมีเรื่องผิดใจกัน หรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับ ที่ดิน ทรัพย์สิน เอกสาร และเรื่องของกฏหมาย ที่คุณต้องระวัง การโดนโกง การโดนทรยศ ลับหลังเพราะญาติพี่น้อง และคนใกล้ตัว


วันศุกร์

- ในช่วงเดือน ตุลาคม จะมีเรื่องดีดี ในเรื่องการใช้คำพูด และการเข้าหาผู้อื่น คุณสามารถใช้คำพูด การโน้มน้าวจิตใจ และความรู้สึกได้จากประสบการณ์ การทำงาน การเข้าหาผู้คน

มีโอกาสที่คุณจะสามารถทำงาน และเข้ากับผู้อื่นได้ดี โดยใช้คำพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีโอกาสที่คุณจะสามารถทำงาน ต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศ ได้ดี เพราะเริ่มมีการเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น เพราะคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์การทำงานที่มากกว่าค่ะ


สิ่งที่ต้องระวัง

- พยายามอย่าปฏิเสธคำแนะนำจากผู้อื่น ที่ทำงานร่วมกัน หรือ คนที่คอยแนะนำให้คุณแก้ไข ในการทำงานที่คุณเองผิดพลาด เปิดใจมองให้กว้าง เน้นใช้ความคิด มองให้หลายมุม มีโอกาสที่คุณจะสามารถจะประสบความสำเร็จ จากคำแนะนำจากผู้อื่น


วันเสาร์

- ในช่วงเดือน ตุลาคม จะมีเรื่องที่ทำให้คุณ มีการวางแผน หรือทำอะไรใหม่ๆ มีโอกาสที่จะผ่านไปด้วยดี ในเรื่องของการงาน ยิ่งคุณขยัน และรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงาน มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เพราะตัวคุณเอง และคนในครอบครัว ให้กำลังใจ และคอยช่วยเหลือ 

การเงินมีเงินเก็บ มากขึ้น จากการทำงานเสริมเพิ่มเติม หรือ ธุรกิจส่วนตัว งานที่ถูกศีลธรรม และงานสุจริตจะเหมาะสมกับคุณ และช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงิน และโชคลาภ


สิ่งที่ต้องระวัง

- การวางแผนที่คิดอะไรอย่างรวดเร็วเกินไป ค่อยคิดและตัดสินใจ และเชื่อใจคนในครอบครัวให้มากกว่าเชื่อใจเพื่อน คนรู้จัก หรือคนร่วมงานค่ะ


วันอาทิตย์

- ในช่วงเดือน ตุลาคม จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น กับคนวันอาทิตย์ ในเรื่องของมีคนเข้ามาช่วยเหลือ และให้คำแนะนำ ในเรื่องของทริค วิธีการทำงานที่ คุณไม่เคยรู้มาก่อน หรือ เป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณ

ไม่ว่าคุณจะทำงานในเรื่องของการใช้ความคิด คิดวิเคราะห์ และปฏิบัติ ถึงจะเป็นงานที่ยากมากขึ้น มีโอกาสที่คุณจะสามารถทำออกมาได้ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ดี โดยที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นค่ะ


สิ่งที่ต้องระวัง 

- การเชื่อใจคนอื่น เช่น เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า หรือคนที่คุณรู้จัก ในสังคมวงกว้าง มีโอกาสที่คุณจะโดนเอาเปรียบ หรือโดนใส่ร้ายป้ายสี ทรยศหักหลัง จากคนรอบข้าง