บทสวดมนต์ ป้องกัน ช่วยแคล้วคลาดปลอดภัย

บทสวดมนต์บูชา หลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ


บทสวดบูชา หลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา


บทสวดมนต์ หลวงพ่อกวย 

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

อิติสุคะโต ชุตินธโร นะโมพุทธายะ นะสิวัง พรหมมา มะอะอุ

(อย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร)


บทสวดมนต์ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

(โมระปริตร พระคาถาของนกยูงทอง)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง

ปะฐะวิปปะภาสัง 

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง


เย พรัห์มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา


อะเปตะยัญจักขุมา เอกราชา

หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง

ปะฐะวิปปะภาสัง

ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง


เย พรัห์มะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา

นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร 

วาสะมะกัปปะยีติ ฯ