บทกรวดน้ำ ท่านพญายมราช

สวัสดีค่ะ เราจะมาแนะนำบทสวดมนต์ ที่สามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และเราก็สวดเช่นกัน สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ และเป็นบทสวด ที่สามารถช่วยแก้ไข


ในเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน สุขภาพ ปัญหาครอบครัว และโรคภัยไข้เจ็บ และเรื่องพลังงานที่อยู่รอบตัวทั้งดีและไม่ดี คุณสามารถสวดได้ เมื่อต้องการให้พลังงานไม่ดี ออกจากรอบตัวของคุณ แต่คุณก็ต้องดูแลตนเอง ออกกำลังกาย ให้แข็งแรงด้วย เช่นกันค่ะ

สามารถช่วยให้เบาบางลงได้ ถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงตนเองไปทิศทางที่ดีมากขึ้น เรื่องที่ผ่านไปแล้ว อย่าได้ยึดติดกับความรู้สึกตนเอง ปล่องวาง มีสติ เริ่มต้นใหม่ด้วย สวดมนต์ และนั่งสมาธิด้วย จะยิ่งดีกับตัวคุณค่ะ


คำกรวดน้ำ ท่านพยายมราช (ภาษาไทยโบราณ)

- บุญทานที่ทำ กลายเป็นข้าวน้ำ เครื่องทิพย์นานาเป็นวิมานทอง เรืองรองโสภา กับทั้งนางฟ้า พันหนึ่งบริวาร เครื่องทิพย์ครั้งนี้ ส่งถึงชนนี บิดาอย่านาน ถึงญาติทุกหมู่ ครูบาอาจารย์ พ้นทุกข์อย่านาน ได้วิมานทอง

ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง เต่า ปลา ปู หอย กุ้งน้อยเนืองนอง จงตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ ตัวเรานี้ไซร้ ได้กระทำทารุณ ด้วยกายน้ำใจ ฝากไว้เป็นทุน รับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรม

อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา ท้าวเวสสุวรรณ พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์ พระอังคาร พุทธัญ พฤหัสบดี พระศุกร์พระเสาร์ เทพเจ้าทั้งหลาย สิบสองราศี พระยมพระกาฬ จตุโลกบาลทั้งสี่ ครุฑานาคี กินรีกินนรา

เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย จงอนุโมทนา รับเอากุศล ผลบุญนี้หนา ทั้งพสุธา คงคาวารี ชื่อว่าเข็ญใจ ขอจงอย่าได้ ไปบังเกิดมี ความยากอย่าได้เห็น ขอให้เป็นเศรษฐี

คฤหบดี มนตรีพระยา คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสพ คนมีปัญญา เดชะกุศล ได้พ้นอสุรา ขอให้ตัวข้า พบพระศรีอาริย์

ได้ฟังคำสอน จิตใจโอนอ่อน สำเร็จอย่านาน ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน ดับชาติสังขาร จากโลกโลกีย์