รู้แค่วันเดือนเกิดก็บอกนิสัยได้

ถ้าอยากรู้ว่าคนที่เราเป็นคนยังไง ถ้าทราบวันเดือนเกิดเขาก็พอจะรู้นิสัยเขาได้คร่าว ๆ เช่น คนเกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ จะน่าสนใจตรงที่เป็นคนเก่ง กล้าตัดสินใจ สู้งาน ไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปจัดการปัญหาแทนคนอื่น ชอบแฟนที่อยู่ในโอวาท ดังนั้น ต้องระวังหากมีปัญหากัน บางคนอาจถึงขั้นใช้กำลังได้ เพราะเขาเหมือนเป็นคนอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ มีความขัดแย้งในตัวเองอยู่ลึก ๆ บางคน เวลาอยู่ข้างนอกก็ดูเป็นคนห้าว ๆ เปิดเผย แต่ก็มีเวลาที่อยากอยู่คนเดียว มีโลกส่วนตัว บางครั้งคนรอบตัวอาจปรับตัวไม่ทันว่าเขามาอารมณ์ไหนวันนี้ นี่เป็นตัวอย่างนิสัยคร่าว ๆ บางคนอาจมีนิสัยบางอย่างเด่น บางคนอาจไม่มีนิสัยนั้น ๆ เลย เพราะเราแต่ละคนที่เกิดมาในวันเดือนเดียวกัน จะได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูของครอบครัว การอยู่ในสังคมตลอดชีวิตเราตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียน บางครั้ง คำพูดเชิงลบแค่ประโยคเดียวก็อาจทำให้เกิดปมในใจเราได้ตลอดชีวิต ทุกคนมีกรรมเป็นแนวทางดำเนินชีวิตของตนเอง แต่คนเรามีสมองและจิตสำนึกที่จะสร้างกรรมใหม่ที่ดี ๆ ที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ ดังนั้น ไม่ว่าขณะนี้เรากำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ ลองคิดดูว่าเราเรียนรู้อะไรจากอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเราตอนนี้ ถ้าเรามองว่าอุปสรรคเป็นโจทย์ข้อนึงที่เข้ามาในช่วงนี้ ถ้าเราตอบตัวเองให้ได้ว่า อุปสรรคนี้ทำให้เราเติบโตในแง่ไหน เช่น คนที่มีปัญหาเรื่องแฟนมีคนใหม่ ถ้ายังไงเขาก็ไม่กลับมาหาเรา สิ่งที่เราอาจจะเห็นความจริงข้อหนึ่งคือ เราไม่สามารถควบคุมจิตใจใครได้ ลองมองตัวเอง แม้ว่าเราอยากจะเลิกรักเขา เรายังสั่งใจเราไม่ได้เลย แล้วเราจะไปสั่งใจใครให้รักหรือไม่รักใครได้ ดังนั้น เราไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นเหยื่อของสถานการณ์นี้ ด้วยการคอยแต่คิดถึงเขา คอยแต่อยากให้เขากลับมาหาเรา นี่คือเราทำตัวเป็นเหยื่อ ทุกคนมีดีมากกว่าที่จะต้องมีใครเพียงคนเดียวมากำหนดชีวิตเราว่าจะไปต่อหรือไม่