ลึกๆคนธนู ทั้ง 7 วัน 8 ประเภท

ลึกๆคนธนู ทั้ง 7 วัน 8 ประเภท


💢คนลัคนา/ราศีธนู ทุกคนจะมีดาวประจำตัวเป็นดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวตัวแทนแห่งองค์ความรู้ทำให้ภาพรวมคนที่เกิดในราศีธนูนั้นเป็นคนที่ฉลาด มีองค์ความรู้ที่ดี ใฝ่ในการเรียนรู้ เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ของความเป็นครู หมอ วิศวะ ผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทาง คนที่เกิดในราศีนี้เป็นพวกที่ชอบให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น แล้วก็เป็นผู้ที่มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน คนที่เกิดในราศีธนูนั้น มักเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน คิดอะไรก็จะไปให้ถึง แล้วมักเป็นคนที่ได้ดิบได้ดีในถิ่นที่ไกลที่เกิด และยังเป็นคนที่มีบุคลิกดี เป็นคน active และไม่ชอบให้ใครดูหมิ่นดูถูก ทีนี้เราจะมาแยกย่อยดูว่าคนลัคนา/ราศีธนูที่เกิดในแต่ละวันนั้นลึกๆมีความแตกต่างกันตรงไหน


• คนธนูที่เกิดวันพุธกลางวันหมายถึงคนที่เกิดในวันพุธตั้งแต่ 06:00 - 18:00 น 

🔴ลัคนา/ราศีธนูที่เกิดวันพุธกลางวัน มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวและมีความหมาย เดช ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนฉลาด รู้เยอะรู้มาก ปัญญาเฉียบแหลม ทำอะไรน่าเชื่อถือมีหลักการมีระเบียบแบบแผน พูดคุยเรื่องงานต้องเข้าเรื่องตรงประเด็น เป็นคนทำงานหลายอย่างหลายด้าน นิสัยชอบสั่งชอบสอนและมักถูกคนมองว่าเป็นคนขี้บ่น เรื่องเยอะ เป็นคนบุคลิกดีน่าเชื่อถือ มีความเป็นผู้นำสูง ใครไม่สนิทจะมองว่าเป็นคนดุ เป็นคนเคารพกติกาไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ และเกลียดพวกที่ชอบดูถูกคนเป็นที่สุด


• คนธนูที่เกิดวันจันทร์ หมายถึงคนที่เกิดในวันจันทร์ ตั้งแต่ 06:00 - 24:00 น และคนที่เกิดวันอังคาร ตั้งแต่00:01ถึง 05:59 น 

🔴 คนลัคนา/ราศีธนู ที่เกิดวันจันทร์ มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวและมีความหมาย มูละ ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนมีน้ำมีนวล มีเนื้อมีหนัง อ้วนง่ายลดยาก บางคนชอบกินของจุกจิก หรือเลือกกินเฉพาะของที่ชอบ คนที่เกิดวันนี้มักเป็นคนที่มีฐานะเดิมค่อนข้างดี ถูกปลูกฝังเลี้ยงดูมาอย่างดี เป็นคนใช้จ่ายเงินเก่ง หรือเป็นพวกไม่เก็บเงินสด ถ้าจะเก็บก็จะเก็บเป็นทรัพย์สินหรือที่ดินแทน และเป็นคนที่ควรมีรายได้หลากหลายทาง 


• คนธนูที่เกิดวันอาทิตย์ หมายถึงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 06:00 - 24:00 น และคนที่เกิดวันจันทร์ ตั้งแต่00:01ถึง 05:59 น 

🔴 คนลัคนา/ราศีธนู ที่เกิดวันอาทิตย์มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวและมีความหมาย อุตสาหะ ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำงาน เป็นคนสู้ไม่ลดละ หากมุ่งหวังสิ่งใดก็จะไม่ย่อท้อจะทำจนกว่าจะสำเร็จ เป็นผู้ใส่ใจในการเรียนรู้ใหม่ๆ ชอบสั่งชอบสอน มีความเป็นครู เป็นผู้ให้ในตัวสูง และยังเป็นคนที่ช่างสังเกต บางคนถึงขั้นจับผิดเก่งเลยทีเดียว คนวันนี้ปรารถนาความมั่นคงในเรื่องของการเงิน หลายคนเป็นคนมีระเบียบในการใช้จ่ายมุ่งมั่นเก็บสะสม และมักจะมีทรัพย์สิน อสังหา มีความมั่นคงเมื่ออายุมาก 


• คนธนูที่เกิดวันเสาร์ หมายถึงคนที่เกิดในวันเสาร์ ตั้งแต่ 06:00 - 24:00 น และคนที่เกิดวันอาทิตย์ ตั้งแต่00:01ถึง 05:59 น 

🔴 คนลัคนา/ราศีธนู ที่เกิดวันเสาร์มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัว และมีความหมาย อายุ ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยอะไรง่ายๆ เป็นคนที่จะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรัก อะไรที่ไม่ชอบจะไม่ฝืนใจทำ ทำให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ทำอะไรทำสุดไม่ค้างคา รู้จักที่จะพลิกแพลงความรู้ที่มี ต่อยอด apply ความรู้มาใช้ได้อย่างลื่นไหล จึงไม่แปลกที่คนวันนี้มักจะต้องมีรายละเอียดในการรับผิดชอบงานหลากหลายด้าน 


• คนธนูที่เกิดวันศุกร์ หมายถึงคนที่เกิดในวันศุกร์ ตั้งแต่ 06:00 - 24:00 น และคนที่เกิดวันเสาร์ ตั้งแต่00:01ถึง 05:59 น 

🔴 คนลัคนา/ราศีธนู ที่เกิดวันศุกร์มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัว และมีความหมาย มนตรี ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้ เป็นคนที่วางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่น่าเคารพ เป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสนับสนุนผู้อื่น วางตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ มีกาลเทศะ คนที่เกิดวันนี้มักภูมิใจลึกๆเวลาที่ได้ให้คำแนะนำกับใครและเขาคนนั้นสามารถนำคำแนะนำไปใช้ประโยชน์ได้ ภูมิใจในความเป็นผู้ให้ แต่ชอบให้กับผู้ขอให้ช่วยนะ ไม่ได้เป็นพวกเสนอหน้าช่วย 


• คนธนูที่เกิดพฤหัสบดี หมายถึงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 06:00 - 24:00 น และคนที่เกิดวันศุกร์ ตั้งแต่00:01ถึง 05:59 น 

🔴 คนลัคนา/ราศีธนู ที่เกิดวันพฤหัสบดี มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวและมีความหมาย บริวาร ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้ เป็นคนที่ต้องลงมือทำอะไรด้วยตัวเอง เพราะขี้รำคาญ ใครทำให้ไม่ค่อยถูกใจเท่าทำเอง แถมชอบช่วยเหลือหรือไปเอางานคนอื่นมาทำ เป็นคนขยันช่วยแต่ก็บ่นว่างานเยอะ เป็นคนรักสวยรักงาม ชอบเดินทาง บ้างก็ชอบช็อป ชอบสังสรรค์ เป็นคนใช้จ่ายเงินเยอะหรือมีภาระทางการเงินมาก ทำให้เรื่องของการเงินต้องระมัดระวังอยู่เสมอ ถือเงินสดไม่ค่อยได้ จะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเสียหมด 


• คนธนูที่เกิดวันพุธกลางคืน หมายถึงคนที่เกิดในวันพุธตั้งแต่18.01น.ถึง 24.00น และคนที่เกิดวันพฤหัสบดีตั้งแต่00.01-05.59น.

🔴 คนลัคนา/ราศีธนู ที่เกิดวันพุธกลางคืน มีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวและมีความหมาย กาลี ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้ มักมีโรคประจำตัว หรือมีความเจ็บป่วยตั้งแต่เด็ก มีโรคน่ารำคาญใจเป็นๆหายๆอยู่เสมอ เป็นคนที่ต้องต่อสู้ชีวิตมาพอสมควร ไม่ได้มีพื้นฐานชีวิตที่สมบูรณ์ หลายคนมักจะมีความคิดทัศนคติแตกต่างกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน มีความเห็นต่าง คนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาดและหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง เป็นคนรักหน้ารักตา รักษาภาพลักษณ์ของตัวเอง ชนิดที่ว่าเสียอะไรเสียได้แต่ไม่ยอมเสียหน้าก็แล้วกัน คนเกิดวันนี้เวลาทำอะไรที่เผลอทำผิดศีล ผิดธรรม ผิดกฎระเบียบ มักจะถูกเล่นงานมากกว่าคนอื่นๆเสมอ ชีวิตจึงต้องตั้งอยู่บนสติให้มาก


• คนธนูที่เกิดวันอังคาร หมายถึงคนที่เกิดในวันอังคารตั้งแต่ 06:00 - 24:00 น และคนที่เกิดวันพุธตั้งแต่00:01ถึง 05:59 น 

🔴ลัคนา/ราศีธนูที่เกิดวันอังคาร มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัวและมีความหมาย ศรี ตามหลักทักษา ส่งผลให้คนที่เกิดในวันนี้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ง่าย ความรู้ดี แต่ไม่ค่อยใส่ใจเจาะลึกในความรู้นั้นๆ จะจดจำเพียงองค์ความรู้ที่ใช้เท่านั้น ประหนึ่งว่ารู้มากไปก็ไม่มีประโยชน์รกสมอง แต่ถามอะไรก็รู้หมดนะ แบบนึกขึ้นมาตอบได้ซะงั้น หรือเป็นคนไม่อวดองค์ความรู้ เป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี สวย หล่อ บุคลิกดีแต่งตัวสะอาดสะอ้านเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดเน้นเรียบโก้ รักสะอาดรักระเบียบ แต่ไม่ชอบทำเอง หรือไม่ได้ขยันทำดังนั้น เวลาหยิบใช้อะไรจึงมักจะวางไว้ที่เดิม เพราะขี้เกียจเก็บ เป็นคนใช้จ่ายเงินเก่ง ใจอ่อน ใจดี ขี้สงสารมาก


ด้วยความปรารถนาดี หมอนุ้ย