กระเป๋าเงินสีอะไรดึงดูดทรัพย์ (แต่ละวันเกิด)

คนที่เกิดวันจันทร์  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี ดำ / เทาคนที่เกิดวันอังคาร  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี ฟ้า / น้ำเงินคนที่เกิดวันพุธกลางวัน  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี แดงคนที่เกิดวันพุธกลางคืน  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี เขียวคนที่เกิดวันพฤหัส  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี ชมพูคนที่เกิดวันศุกร์  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี  ดำ /ม่วงคนที่เกิดวันเสาร์ สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี ขาว/ครีม/เหลืองคนที่เกิดวันอาทิตย์  สีของกระเป๋าที่ดึงดูดทรัพย์ คือ สี ส้มอิฐ/ สีเหลืองอมส้ม