เปิด คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวย


🙏คาถาขุนแผน🙏 (หลวงพ่อกวย) 

คาถานี้ ใช้ในทางเมตตามหานิยม ความรัก การเจรจาค้าขายต่างๆ เพื่อให้มีความสะดวกโยธิน

สามารถบริกรรมได้ทุกเวลา ก่อนจะทำกิจการใดๆ ถ้าในด้านความรักก็ต้องบริกรรมก่อนที่จะไปพบคู่ของตน 💥💥💥จะส่งผลให้ทางเมตตา เจรจา ใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตา ❤️❤️


ก่อนจะท่องคาถานี้ ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ ขอบารมีหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม กำหนดจิตให้เห็นว่าท่านมาอยู่กับเรา


ตั้งนะโม 3 จบ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


“ โอมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ


แขนกูงามคือพระนาราย

ฉายกูงามคือพระอาทิตย์

ฤทธิกูงามคือพระจันทร์


สาวในเมืองสวันเห็นหน้ากูอยู่มิได้

กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมข้ามคูหา


กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน

กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมา


กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่

กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล


กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์

กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน


เหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ

เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า

ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน


ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู

อยู่ทุกเวลาและราตรี

อิติลีกันหาชูชะโก

โมกรุณาพุทปราณี ทายินดี 

ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย

อิติพิโส พะคะวา

นะลีติ อิติมานิยม..........สาธุ


กราบสาธุ🙏อำนาจบุญญญาบารมี และดวงจิตของหลวงพ่อกวย 


อาจารย์ปอยิปซีพยากรณ์