พร 8 ประการเเห่งพระพิฆเนศ ที่คุณต้องรู้

🌿🌺พร 8 ประการเเห่งพระพิฆเนศ🌿🙏

☺️🌿1.พลังเเห่งความมั่งคั่ง พลังเเห่งความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้

☺️🌿2.พลังเเห่งเวลาเเละสถานที่ ถ้าชีวิตเราอยู่ผิดที่ความสำเร็จก็เกิดได้ยาก พระองค์จะเเก้ไขความทุกข์ยาก รับผิดชอบชีวิตเราให้อยู่ในเวลาสถานที่ที่เหมาะสม

☺️🌿3.พลังเเห่งการขจัดอุปสรรคในชีวิตให้หมดสิ้นไป พร้อมมอบพลังเเห่งความสำเร็จเป็นปาฎิหารย์ที่สูงขึ้น เรื่องบางเรื่องอาจเกินเหตุเกินผล พระองค์จะมอบปาฎิหารย์ที่พิเศษให้กับเรา

☺️🌿4.พลังเเห่งความสุขความสงบในใจ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต **สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนั้นไม่มี** ปกป้องคุ้มครองความคิด ไม่ให้เครียด พระพิฆเนศเป็นส่วนหนึ่งที่สถิตอยู่ในสมองของเรา(ความเชื่อของฮินดู)

☺️🌿5.พลังเเห่งปาฎิหาริย์ เติมเต็มความปรารถนาในใจของเรา เราเเละพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไร ขาดอะไรในชีวิต ชีวิตเราจะดีขึ้นโดยรวมทันที

☺️🌿6.พลังเเห่งดวงดาว พลังเเห่งจักระ พระองค์จะเสริมจักระบนร่างกายของเรา ส่งเสริมให้เรามีสุขภาพร่างกายที่เเข็งเเรง

☺️🌿7.พลังเเห่งความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว จะดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเรา** ให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปในทางที่ดี

☺️🌿☺️🌿8.พลังเเห่งการขจัดกรรมที่ไม่ดี สลายกรรมที่ไม่ดี พระองค์มีหน้าที่ดูเเลเราโดยตรง มาให้พรข้อนี้โดยเฉพาะในเทศกาลคเณศจตุรถี ขจัดกรรมที่ไม่ดีของสาวก เปลี่ยนชะตากรรมของเราจากร้ายกลายเป็นดี มอบชีวิตใหม่ให้ดีขึ้น เชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์ เพื่อรับพรเริ่มต้นใหม่ในเวลาที่ดี

🌿🌺โอม ศานติ ศานติ ศานติ โอม ขอทุกท่านจงได้รับพรเเห่งองค์พระพิฆเนศด้วยเทอญ 🌿🙏